Swiid

Swiid är ett registrerat varunamn under vilket franska CBCC Domotique desginar och producerar en rad innovativa Z-Waveenheter.

CBCC Domotique är från Frankrike och grundades 2013 med syftet att utveckla, tillverka samt marknadsföra produkter inom hemautomation. Man har på kort tid etablerat kontakter med några av de bästa yrkesverksamma som finns inom elektronik- och firmwareindustrierna. Givetvis är man medlem i Z-Wave Alliance.

Produkter
12 36 72