Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Integritetspolicy

Allmänt

Denna informationstext förklarar hur Rejoin Telematics AB (”Rejoin”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

 • Är kund hos oss – när du köper varor eller tjänster.
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier
 • Kontaktar oss för service eller support
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

Personuppgiftsansvarig

Rejoin är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Rejoins webbplats

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt telefon avseende Rejoin;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering;
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Rättslig grund för hanteringen av dina personuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter via lagliga grunder som beskrivs nedan:

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support hanterar vi följande uppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Rejoin samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal om köp.

Lagringstid: 36 månader efter att du senast varit aktiv hos Rejoin, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst.

För att marknadsföra Rejoins varor och tjänster genom post, e-post, telefon hanterar vi följande uppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

En del av personuppgifter behandlas för att tex kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Rejoin behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning.

Lagringstid: 36 månader efter att du senast varit aktiv hos Rejoin, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

Utöver vad som beskrivs ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, skyldigheter som följer av trafikrättslig lagstiftning, eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Rejoin säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter enligt följande:

 • Rejoin kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Rejoin underleverantörer, distributörer av produkter eller för att hantera kundserviceärenden.
 • Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.
 • Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Rejoin om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Rejoins rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

Om cookies.

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

Hur används cookies på denna webbsida

smart-telematik.se använder cookies för att optimera användbarheten på vår webbsida och göra vår tjänst mer anpassad för dig som användare.

Ditt godkännande av cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Genom att använda de tjänster som erbjuds på vår webbsida anses det som att du som användare samtycker till användandet av cookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. I din webbläsares inställningar kan du ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas.

Mer information om cookies.

Dina rättigheter.

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter nedan kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt:

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring?

Rejoin kan komma att använda din e-postadress för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress för direkt marknadsföring är du välkommen höra av dig så så kommer dina uppgifter för direktmarknadsföring tas bort.

Anmälan om borttagande av direktmarknadsföring görs till webbshop@smart-telematik.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt personnummer.
Det går också att följa den länk som finns längst ned i reklamutskick från Rejoin så tas uppgifterna bort för direktmarknadsföring.

Kontaktuppgifter.

Rejoin Telematics AB (org. nr. 556800-7610) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Rejoin Telematics AB
Berglundavägen 1G
702 36 Örebro

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

0
  0
  Din varukorg
  Your cart is empty

  Behöver ni hjälp?

  Kontakta oss

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Vi skickar ut nyhetsbrev om produkter och teknik. Vi spammar inte er brevlåda med erbjudanden varje vecka. Vårt fokus är att tillhandahålla teknik som löser era behov, inte att tävla om vem som säljer mest och billigast.