Hotell

hotell

Problem På ett hotell finns det mängder av olika områden där man har behov att automatisera och kontrollera allehanda enheter. Vissa av dessa områden är hotellrum där man vill kontrollera belysning, klimat, multimedia etc. Konferenslokaler och mötesrum där man vill kontrollera belysning, klimat och även möjlighet att boka dem. Lösning Hotellrum Moderna hotellrum är ofta […]

Kontor

Kontor

Tillbaka Problem Skapa en lösning där det var möjligt att driva bryggeriet med endast ett minimalt antal personer, eftersom det mesta av regleringen och övervakningen hanteras av själva systemet. Helst ville man att endast en enda person (ägaren) skulle behövas för hela bryggningsprocessen. En andra slående fördel var att man ville återanvända värmeenergi, som då […]

Modernt elsystem

Problem Vid nybyggnation vill man ha ett smart hus för att kunna styra värme, belysning, ljudsystem och övervaka sitt hus. Detta både genom att man manuellt styra det via mobil eller automatisera det så att det sker på händelser eller regler. Lösning Tillsammans med ett elinstallationsföretag tar vi fram en lösning som bygger på KNX […]