Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Temperaturövervakning av avfallshög i Röfors

Avfallshög Röfors

Problem

När en avfallshög med biologiskt innehåll blir liggande under en längre tid påbörjas en biologisk process med ökande temperatur. I värsta fall kan denna temperaturökning leda till en brand. Risken ökar med tid och storlek som parametrar. Detta hände t.ex. i Kagghamra i Botkyrka kommun. En liknande situation höll på att uppkomma på Röfors industriområde i Laxå kommun. Tack vare erfarenheterna från Kagghamra agerade Nerikes Brandkår genom att lägga ett föreläggande på konkursboet. Föreläggandet krävde en temperaturövervakning av två avfallshögar där den största hade en storlek  på ca 100 m x 60 m x 7 m.

Lösning

Utifrån de krav som fanns i föreläggandet framgick att temperaturen skulle mätas på fyra ställen. I dialog med räddningstjänsten önskade de att vi använde s.k. temperaturspett, som skulle mäta temperaturen minst 1 meter ner i ytskiktet. Dessutom framkom önskemål om att mätdata skulle kommuniceras 2-4 ggr / dag och att en notifiering skulle skickas då temperaturen  översteg 70 grader. Utifrån krav i föreläggandet och i dialog med räddningstjänsten togs en lösning fram bestående av:

 • 4 st 1,5 meter långa spett gjorda av syrabeständigt stål togs fram. På varje spett monterades en IP klassad temperatursensor med mätprobe i änden av spettet.
 • 1 st gateway monterades i närliggande(70-90m) byggnad för att kommunicera med sensorerna och skicka mätdata till backend för presentation av temperatur i vår portal  mySensors.
 • Systemet konfigurerades så att det presenterade temperatur för varje temperaturspett 4 ggr / dag och om temperaturen översteg 70 grader skulle detta notifieras via sms och e-mail. Vid temperatur över 70 ökades mätintervallet för presentation till 2 ggr / timme för det berörda temperaturspettet.

Vid montage av temperaturspetten monterades de på avfallshögen i Röfors mha hävare då högarna ej fick beträdas. För att göra dem mer synliga för de som sedan skulle gräva i högarna monterades klassiska snöpinnar på toppen av spetten.

Resultat

Redan på väg hem från montering av sensorerna kom den första noteringen om hög temperatur. Vid en av temperaturspetten låg temperaturen närmare 80 grader och de övriga hade en ökande temperatur. Detta medförde att Laxå kommun tillsammans med Nerikes Brandkår agerade samma dag. De tog fram en plan på hur man skulle sänka temperaturen på avfallshögen på ett kontrollerat sätt utan att riskera miljöpåverkan eller brand.

Efter att de långsamt tagit bort material från sidorna samt nästa 3 meter av toppen på den stora avfallshögen kunde man via temperaturspetten se att temperaturen stabiliserats under 70 grader.

Utifrån de mätvärden som de fick från systemet kunde de på ett snabbt och välplanerat sätt undvika en brand i avfallshögen. Dessutom kunde Nerikes Brandkår övervaka arbetet när det var som mest kritiskt. 

Läs mer på Laxå kommun eller i några av många artiklar som skrivits om detta:

0
  0
  Din varukorg
  Your cart is empty

  Behöver ni hjälp?

  Kontakta oss

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Vi skickar ut nyhetsbrev om produkter och teknik. Vi spammar inte er brevlåda med erbjudanden varje vecka. Vårt fokus är att tillhandahålla teknik som löser era behov, inte att tävla om vem som säljer mest och billigast.