2018-03-27

Nu kommer den trådlösa trefas sensorn för att mäta ström och effekt.

Den mäter amperstimmar, max RMS ström, min RMS ström, genomsnittlig RMS ström och "dutycycle" för varje fas och kombinerad ampertimmmar från alla tre faser

För mer information kontakt oss på 019 760 1700.

Alta trefas sensor