Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Bryggningsprocessen underlättades med PLC-enheter

Bryggningsprocessen underlättades med PLC-enheter

Problem

Skapa en lösning där det var möjligt att driva bryggeriet med endast ett minimalt antal personer, eftersom det mesta av regleringen och övervakningen hanteras av själva systemet. Helst ville man att endast en enda person (ägaren) skulle behövas för hela bryggningsprocessen. En andra slående fördel var att man ville återanvända värmeenergi, som då distribueras till hotellbyggnaden.

Lösning

Det smarta bryggeriet ligger Tjeckien och hela bryggningsprocessen styrs och övervakas med ett automatiserat system från UniPi technology med UniPi-styrenheter och Mervis-mjukvaruplattform.

Det vanliga problemet med små bryggerier är svårigheten att bibehålla samma smak och egenskaper hos bryggda partier. I deras system sparades alla mätningar i deras databas. Dataanalysen hjälper sedan att replikera mätningar, förbättra bryggningseffektiviteten och spara pengar under processen.

Hotellet är också en del i ett automatiserat projekt och är sammankopplat med bryggeriet, vilket möjliggör energieffektiv drift. Värmen som produceras av bryggningen återanvänds i hotellets centralvärmesystem och för att värma vattenförsörjningen i badrummen.

På hotellet finns 7 UniPi’s varav 3 används för bryggeriet. Varje del av bryggeriet är utrustat med ett antal mätare och sensorer – digitala termometrar, tryckmätare, energimätare, ultraljudsflödesmätare etc. Trevägsventiler, pumpar, kylare, kylkretsavstängningsventiler, kokarrumsvärmare och rumsbelysning styrs genom relämoduler. Hela projektet innehåller över 150 datainmatningspunkter där deras tillstånd periodiskt mäts och lagras i en databas. Ett exempel: digitala ingångar från deras UniPi-enheter används för pulsräkning av flödesmätare, där varje rotation av flödesmätaren skickar en puls, eller för en datamätning av andra olika sensorer.

Systemet använder Mervis-systemet. Mervis tillåter både lokal- och fjärrövervakning och styrning av flera styrenheter med SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Den har också ett HMI och webbgränssnitt.

Sensordata lagras i en databas i ”molnet” som körs på fyra platser, var och en av dem placerade på olika platser i Europa. Denna databas används för att modifiera varje parti så att den liknar den tidigare partier och löser det nämnda problemet med små bryggerier. Dessa avläsningar gör det också möjligt för dem att övervaka utgifterna och används för att förbättra deras produktionsberäkningar,

Mervis-programmering är enligt IEC 61131-3-standarden.

Byggandet av bryggeriet krävde 6 månaders arbete – programmeringen tog bara en vecka

Resultat

Även om bryggeriet var ett ganska komplicerat projekt med många saker att ta hänsyn till, gjorde automatisering och sammankoppling av olika systemölproduktionen mycket enklare. Det är värt att också notera att alla utgifter som spenderas på automatiseringssystemet utgör endast 5% av den totala byggkostnaden.

4

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut nyhetsbrev om produkter och teknik. Vi spammar inte er brevlåda med erbjudanden varje vecka. Vårt fokus är att tillhandahålla teknik som löser era behov, inte att tävla om vem som säljer mest och billigast.