Port forward KNX IP interface

För åtkomst till ditt Weinzierl KNX interface från utsidan av hemmet behöver brandväggen ställas in för att tillåta trafik till interfacet. Det görs genom att ange port forwarding i brandväggen/routern.​Inkommande trafik till port 3671 ska forwardas till IP-adress för interface, t.ex. 192.168.1.3:3671. Säkerhetsmässigt kan man ha lösenord på anslutningen. Man kan också se till att […]