Temperaturövervakning av avfallshög i Röfors

Avfallshög Röfors

Problem När en avfallshög med biologiskt innehåll blir liggande under en längre tid påbörjas en biologisk process med ökande temperatur. I värsta fall kan denna temperaturökning leda till en brand. Risken ökar med tid och storlek som parametrar. Detta hände t.ex. i Kagghamra i Botkyrka kommun. En liknande situation höll på att uppkomma på Röfors […]

Hotell

hotell

Problem På ett hotell finns det mängder av olika områden där man har behov att automatisera och kontrollera allehanda enheter. Vissa av dessa områden är hotellrum där man vill kontrollera belysning, klimat, multimedia etc. Konferenslokaler och mötesrum där man vill kontrollera belysning, klimat och även möjlighet att boka dem. Lösning Hotellrum Moderna hotellrum är ofta […]

Bryggningsprocessen underlättades med PLC-enheter

Bryggningsprocessen underlättades med PLC-enheter

Problem Skapa en lösning där det var möjligt att driva bryggeriet med endast ett minimalt antal personer, eftersom det mesta av regleringen och övervakningen hanteras av själva systemet. Helst ville man att endast en enda person (ägaren) skulle behövas för hela bryggningsprocessen. En andra slående fördel var att man ville återanvända värmeenergi, som då distribueras […]

Ersätta befintlig telematiklösning på VCE’s anläggningsmaskiner

volvo-ce-telematics

Problem Uppdraget gick ut på att ersätta befintlig telematiklösning, som har 15 år på nacken, med en gemensam lösning för Volvo Group. Lösning Den nya lösningen kallas GTP (Group Telematics Platform) och består av hårdvara, infrastruktur och IT-relaterade delar för att samla in, berika och lagra data. I vårt projekt ingick att ställa de specifika […]

Temperaturövervaknig av livsmedel på Magdakullan

kötthantering

Problem Enligt lag måste de som hanterar livsmedel följa vissa regler. Bl.a. ska temperatur loggas för att säkerställa att maten är tjänlig och inte förvarats vid fel temperatur. Dessa kvalitetskrav är såklart viktiga men kan stjäla tid från den vanliga verksamheten och är sällan något som bidrar till huvudsysslan. Lösning Vi erbjuder flera olika varianter […]

Så förbättras prediktivt underhåll med mySensors

växel räls järnväg

Problem Vår kund, som utvecklar system för prediktivt underhåll, fick en utmaning från en av sina kunder: Att ta reda på varför en av deras mekaniska installationer, med stor inverkan på allmän infrastruktur, ibland inte fungerade som det var tänkt. Olika lösningar för att försöka finna faktorer som påverkade installationen utvärderades. Lösning Lösningen blev mySensors […]

Enkel installation vid mätning av temperatur i frysboxar på varuhus

ica maxi temperaturmätning

Problem I de flesta varuhus tillhandahåller olika kylföretag tjänster för leverans av kyla. Självklart är det viktigt att frysboxar och kylar håller rätt temperatur. Det är också viktigt att om något händer att serviceorganisationen snabbt får meddelande om problem och kan åtgärda problem innan de leder till problem för butiksinnehavarna. Förutom stora kluster av kylar […]

Gateway för SCADA kommunikation

scada

Problem Vid en installation till ett tillverkningsföretag så hade kunden krav på att man skulle  installera ett Siemens Simatic ET200SP styrsystem för att kontrollera ett kylsystem. Företaget krävde också en säker anslutning till SCADA-tjänsten för fjärrövervakning av kylsystemet. Lösning För detta ändamål installerades en Unipi Axon S105 för kommunikation till Mervis SCADA system. Styrenhet är […]

Lagerutrymme

lagerhotell

Problem Sensorleverantören blev kontaktade utav ägaren till ett lagerhotell. De hade letat reda på produkter och lagerhotellet önskade skapa ett partnerskap där de kunde erbjuda en övervakningslösning till deras kunder. Nyligen hade de en kund som fick sina ägodelar skadade under förvaring på grund utav en läcka i deras tak. De upptäckte att det inte […]

Kontor

Kontor

Tillbaka Problem Skapa en lösning där det var möjligt att driva bryggeriet med endast ett minimalt antal personer, eftersom det mesta av regleringen och övervakningen hanteras av själva systemet. Helst ville man att endast en enda person (ägaren) skulle behövas för hela bryggningsprocessen. En andra slående fördel var att man ville återanvända värmeenergi, som då […]