Vill du med en knapptryckning släcka alla lampor, sänka värmen några grader eller stänga av apparater.

Det är vad fastighetsautomation enkelt kan ordna. I ett fastighetsautomationssystem kan man med programmerad automatik eller efter enkel knapptryckning styra belysning, klimat och värme genom reglering av el-försörjda enheter i huset. Det gäller exempelvis lampor med eller utan dimmer, ventilationsfläktar, markiser, elementventiler eller andra värmeinstallationer.

Flexibelt

Allehanda sensorer i systemet läser omgivningen, t.ex. temperaturen, en människas närvaro, ljusstyrka eller om en dörr är öppen eller stängd. Varje sensor kan ha inbyggd intelligens vare sig den är trådlös eller går via systemets busskabel. De mottagande enheterna, exempelvis lampor, markiser och fläktar, kan vara kopplade till vissa förutbestämda sensorer och på så sett gör en förutbestämd aktivitet – tänd, släck, fäll ut, dra upp, sätt igång, stäng av

I ett fastighetssystem är programmeringsmöjligheterna näst intill oändliga.

På kontoret kan systemet styra värmesystemet efter närvaro i rummet eller om solen lyser in Lampor kan släckas vid tidpunkter när ingen är på plats eller varför inte styra belysning efter solens uppgång och nedgång.

I en villa är finns samma möjligheter om inte fler. En dörrsensor till källaren kan se till att lamporna tänds när den öppnas. Man kan ha en ”Sova”-knapp vid sängen som ser till att all belysning släcks och TV’n säkert stängts av när man ska sova. En ”Åka”-knapp kan se till att värmen dras ner två grader när alla är borta på dagen.

Självklart kan det kopplas till internet så att en ägare av en villa som är på resa kan kontrollera vad som händer i huset, eller en fastighetsägare kan ha driftövervakning.

Behöver ni hjälp!

Fråga oss om vilka produkter som passar bäst att kombinera till ett fungerande fastighetssystem för automation av villan eller kontoret.